Tajemný svět v podzemí -Tureccko

26. prosinec 2012 | 16.28 | rubrika: Aktuality

                                     Tajemný svět v podzemí-TureckoPixmac000075420625

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 129x

Tajemná šachta v poušti Gobi

26. prosinec 2012 | 16.22 | rubrika: Aktuality

                            

                                          Tajemná šachta v poušti Gobi – odkaz neznámé civilizace?           

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 719x

Zkamenělý prst a chybné datace C-14.

25. prosinec 2012 | 23.47 | rubrika: Záhadné nálezy

                                                                      Zkamenělý prst a chybné datace C-14.

          Přímo šokující byl nález, učiněný shodou

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 131x

evoluce -pravda nebo velký podvod?

23. prosinec 2012 | 23.39 | rubrika: O autorovi

  Pixmac000080832065

     Evoluce – pravda, nebo velký podvod?

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 183x

Existoval třetihorní člověk?

23. prosinec 2012 | 23.29 | rubrika: Aktuality

                                               Existoval třetihorní člověk?

           Mezi zatím

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 113x

Žije dosud Kraken?

21. prosinec 2012 | 20.07 | rubrika: O autorovi

                     Žije dosud v nekonečných mořských hlubinách Kraken?

         

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 59x

Anunnaki a genetický kód

19. prosinec 2012 | 10.24 | rubrika: Záhadné nálezy

Annunaki a strom života

imagesCAACTOKQ                                      

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 467x

Ďáblova bible

19. prosinec 2012 | 10.06 | rubrika: Aktuality

Ďáblova bible

                     Je "Ďáblova bible" opravdu dílem samotného ďábla?

        Tajemný Codex Gigas, nazývaný také "Kniha knih" nebo "Knihovna v jedné knize", neboli "Ďáblova bible," poutá odedávna pozornost milovníků záhad. Jde zřejmě o největší zachovalý rukopis na světě a záhadná legenda, která se k němu odedávna váže, je jednou z nejznámějších historických pověstí. Podle této pověsti měla být Ďáblova bible sepsána na počátku 13. století za jednu jedinou noc v malém klášteře v Podlažicích u Chrudimi, kde dnes stojí kostel sv. Markéty, založený roku 1696.

       Jistý mnich zde vážně zhřešil a měl být potrestán. Rozsudek zněl: "zazděn zaživa." Nešťastník zoufale přemýšlel, jak se vyhnout kruté smrti, proto nabídl opatovi, že jako pokání opíše Písmo svaté do největší knihy na světě. Pustil se tedy do práce, psal dnem i nocí, ale brzy zjistil, že tento úkol je nad jeho síly. V zoufalství si zavolal na pomoc samotného ďábla.

           Ten za něho dílo dokončil, ale vymínil si, že jeho duše propadne peklu a na důkaz toho měla kniha nést jeho portrét. Mnich mu jeho přání splnil a tak toto vyobrazení, které měří 50 centimetrů, dalo pak obrovité knize její jméno: Ďáblova bible. Sám opat se prý tehdy zděsil, když na deskách knihy spatřil hrůzný obraz zeleného satana.

          Mnich ale údajně svého vykoupení nemohl dojít, byl stále pronásledován, prchal z místa na místo, až klesl na kolena u sochy Panny Marie a prosil za spásu své duše. Matka Boží ho vyslyšela a seslala anděly, aby svedli zápas s vládcem pekel a vymohli od něj mnichův úpis zpět. Boží poslové nakonec zvítězili a přinesli "čertovskou listinu" v okamžiku mnichovy smrti a tak došel mnich konečně zaslouženého klidu.

          Zůstala po něm jen tato tajemná kniha, která měla podle odborníků vzniknout mezi lety 1200-1230. Důkaz o tom, že byla Ďáblova bible uložena opravdu v Klášteře v Podlažicích, který měl být vystavěn podle historických pramenů právě tady, v opuštěné krajině v blízkosti lesa v polovině 12. století, najdeme na vnitřní straně desek - je zde latinský nápis.

          Celý Codex gigas je pozoruhodným a naprosto unikátním literárním dílem, které udivuje zejména svým provedením: Je svázán v dřevěných deskách, potažených bělavou kůží a zdobené kovovým zdobením, o rozměrech 950 x 505 x 220 milimetrů a váží úctyhodných 75 kilogramů.

           Původní desky, které byly později v roce 1697 při požáru poškozeny, byly nahrazeny dřevěnými. Vnitřek knihy je bohatě vybaven iluminacemi ve žluté, modré, červené, zelené a zlaté barvě s krásnými zlatými iniciálami.

           Jelikož je sepsán na pergamenu, na zhotovení tohoto gigantického díla muselo být podle odhadu zapotřebí kůže ze 160 oslů, což by bylo jistě na tehdejší dobu velmi nákladné a také finančně velmi drahé.

           Není proto jasné, jak by mohl chudý klášter, jako byly právě Podlažice, sehnat takové množství prostředků nutných na jeho realizaci. Navíc je podivuhodné, jak by mohl venkovský klášter oplývat vzdělaností na tak vysoké úrovni, která by umožnila prostému mnichovi sepsat odborné dílo takového charakteru. Zde se dostáváme k další záhadě: k samotnému jejímu autorovi.

          O tajemném písaři, který sepsal Ďáblovu bibli, není nic bližšího známo, ale je pozoruhodné, že ačkoliv se rukopis každého člověka během života mění a podle odborníků mělo být toto dílo sepsáno v časovém rozmezí zhruba 15 let, je písmo dávného mnicha naprosto jednotné, bez vlivu počasí, nálad či stárnutí písaře, jakoby opravdu toto dílo vzniklo během velmi krátké doby.

          Mohla by být v tomto případě snad stará legenda pravdivá? Kdo by ale dokázal napsat něco takového za jednu jedinou noc? Nebo opravdu pomáhaly dávnému mnichovy temné síly?

          Nikdo také neví, podle jakých předloh mohl být tento neuvěřitelně obsáhlý rukopis sepsán. Jistě ale musely nějaké existovat, vzhledem k tomu, že kniha obsahuje odborné texty z mnoha vědních oborů: historie, náboženství, rétoriky a lékařství. Je sepsán latinsky, tedy jazykem římsko-katolické církve a rozdělen celkem do 10 částí.

          Najdeme zde v úvodu hebrejskou, řeckou a latinskou abecedu, dva historické spisy Josepha Flavia nazvané Židovská válka a Židovské starožitnosti, kopii monumentální encyklopedie Etymologie Isidora ze Sevily a oftalmologický spis.

          Následují spisky Isagoge- neboli úvod do lékařské problematiky, Galénovy spisy: Uvod do fyziologie, Rozpravy o lidském těle a jeho nemocech a Rozpravy o oku, celá Kosmova kronika českou, dále vyznání hříchů, kalendář s nekrologiem, neboli soupisem všech bratří podlažického kláštera, stránka s hlaholickou i cyrilickou abecedou, kompletní bible v latinském překladu a také kupodivu i poměrně rozsáhlý soupis zaklínadel a magických formulí, potřebných při vyhánění démonů.

           To, co dodává právě Ďáblově bibli její záhadný nádech, je zejména okolnost, že pasáže o obranných zaklínadlech pro vyhánění démonů, jsou sepsány na stránkách pergamenů, které jako jediné z celé knihy zčernaly. Jsou to právě ty, na kterých se nachází ďábel! Tato záhada se zatím nepodařila nikomu vysvětlit.

          I z tohoto důvodu byla Ďáblova bible opředena již odedávna množstvím dohadů a mýtů a možná právě proto bylo z knihy násilně vytrženo dnes chybějících osm stránek, které svědčily v období násilné rekatolizace o jejím spojení s čarodějnictvím. Dnes se můžeme jen dohadovat, co na nich mohlo být, ale někteří odborníci se domnívají, že to byla benediktinská řeholní pravidla.

          Nevíme rovněž, kdy tato bible přesně vznikla, ale podle historických záznamů je jisté,

Že roku 1245 století byl z důvodů přestavby Podlažického kláštera Codex gigas uložen u cisterciáků v Sedlci u Kutné Hory, odkud ho roku 1295 vykoupil břevnovský opat Pavel Bavor z Nečtin.

          V knize je dodnes patrný zápis, který nasvědčuje tomu, byla opravdu původně majetkem benediktinů v Podlažicích. Tím ale její dlouhá a dobrodružná pouť zdaleka nekončí.

          Ze Sedlce se pak Ďáblova bible přestěhovala do kláštera v Broumově, odkud byla převezena roku 1593 do Prahy, když o ni projevil zájem sám římský císař a český král Rudolf II. Habsburský (1552-1612), o němž bylo známo, že miluje všechno nevšední a kuriozní.

          Tak se stalo, že se kniha dostala do jeho soukromých sbírek. Nikdo však v té době ještě netušil, že v Čechách toto světoznámé dílo nezůstane navždy.

           V roce 1648, tedy na sklonku třicetileté války dobyla švédská vojska Prahu. Správce císařových sbírek Miseroni vydal pod hrozbou mučení klíč švédským vojáků a ti si ji, mezi mnoha jinými cennostmi, jako svoji válečnou kořist. Možná právě díky tomu se ale podařilo této knize na rozdíl o mnoha ostatních historických a magických spisů uniknout období po třicetileté válce, kdy byly všechny podobné rukopisy spáleny.

           Ve švédském Stockholmu byla pak tajemná Ďáblova bible zařazena do katalogu pod názvem "ďábelské dílo zazděného mnicha" a vystavena v Královském paláci v sále zvaném Tre kronor.

           V roce 1697 byla málem zničena při požáru, který zachvátil celý palác a při kterém zahynul i švédský král Karel XI. Zachránilo ji jen to, že byla vyhozena z okna v třetím patře.

          Od té doby je Ďáblova bible stále ve švédském hlavním městě Stockholmu a stejně jako u jiných případů je přes časté urgence českých úřadů navrácení více než mlhavé. Švédsko opustila pouze dvakrát. V roce 1970 byla zapůjčena do Metropolitního muzea v New Yorku a v polovině 90 let ji mohli krátce obdivovat v Berlíně. Díky dnešním technickým možnostem si však mohou případní zájemci ale najít internetové stránky Národní stockholmské knihovny a tam si tento tajemný Codex gigas prohlédnout alespoň touto cestou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Kdy byla potopa světa

19. prosinec 2012 | 09.57 | rubrika: Stopy bohů

Pixmac000077733125-egypt

Kdy byla Potopa světa a jak stará je Velká pyramida a Sfinga?

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 455x

Tajemní bohové Jižní Ameriky a kult jaguára

19. prosinec 2012 | 07.27 | rubrika: Záhadné nálezy

                          Tajemní bohové Jižní Ameriky a kult jaguára.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 194x