Elektrické žárovky ve Starém Egyptě

7. květen 2015 | 21.55 | rubrika: Aktuality
V pohřebních komorách egyptských faraonů, ve kterých panovala v podzemí daleko větší tma, než v běžných obydlích, však žádné stopy po kouři a sazích neobjevili. Přitom víme, že Egypťané používali běžně olovové lampičky z hlíny, kamene nebo kovu. Některé z nich byly na svou dobu opravdu exkluzivní, jako například svícen vypracovaný z jednoho kusu alabastru v podobě lotosového květu nalezený v Tutanchámonově
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 156x

Zázračné lampy

7. květen 2015 | 21.54 | rubrika: Aktuality
Protože archeologové při svých vykopávkách z období antiky nalezli na stropech antických obydlí stopy kouře a sazí, došli k závěru, že Řekové a Římané k osvětlení tmavých prostor používali výhradně olejové lampy a pochodně. Přesto rovněž ve starém Řecku nalézáme často zmínky o zázračných svítících předmětech. Například známý řecký spisovatel a satirik Lukianos (120-180), který navštívil při své
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 130x

Elektrické přístroje dávných věků

7. květen 2015 | 21.53 | rubrika: Aktuality
Mohli tedy naši předkové v dávné minulosti znát galvanické články nebo dokonce elektřinu? My, kteří žijeme v zajetí navyklé představy, že elektřina je vynálezem teprve našeho osvíceného 19. století, pojímáme celkem pochopitelně tuto otázku s nedůvěrou. Je však naše nedůvěra v tomto případě oprávněná? Archeologové často zapomínají na to, že úroveň vzdělanosti našich předků je stále zahalena rouškou
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 96x

Kladivo z doby křídové a galvanický článek

7. květen 2015 | 21.52 | rubrika: Aktuality
„Fosilní kladivo z Texasu,“ jak se tomuto podivuhodnému artefaktu často přezdívá, patří podle vědců bezesporu již po desetiletí k jednomu z nejkurióznějších nálezů lidských dějin. Objevili ho zcela náhodou na výletě manželé Max a Emma Hahnovi v roce 1934 poblíže města London v americkém Texasu. Zpočátku vypadal tento podivný předmět jako kámen, ale když ho jejich syn rozbil, objevilo se v plném
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 118x

Žárový vrták a jeskyně v Ekvádoru

7. květen 2015 | 21.50 | rubrika: Aktuality
Největší archeologickou senzací od objevení Tróje jsou podle slov českého amerikanisty doktora Miroslava Stingla podzemní chodby v Ekvádoru. Na počátku jejich objevení stojí argentinský občan maďarského původu Juaan Moritz, který celou tunelovou soustavu, sestupující 240 metrů pod zemský povrch a tvořící labyrint chodeb dlouhý několik desítek kilometrů, odhalil jako první v roce 1969. Vstup do podzemí
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 193x

Vrtule z egyptského muzea

7. květen 2015 | 21.48 | rubrika: Aktuality
V dochovaných materiálech ze Staré faraonské říše se nachází řada odkazů, které jsou přinejmenším zvláštní. Podle staroegyptských záznamů měl bůh Thovt, který byl pro Egypťany symbolem moudrosti a který učil lidi řeči, matematice, psaní, čtení, astronomii a technice, vystoupit v doprovodu osmi prabohů ze „zářivého kamene“ neb, jak jinak, než z „tajemného vejce.“ Toto plavidlo prý přistálo na jeden z pahorků v Hermopoli. Tento božský cizinec vlastnil opravdu podivné vznášedlo: v pyramidových textech se o něm mluví jako o „velkém nebeském trůnu,“ a“ moři světla.“ Co to asi bylo za nebeský vůz? Zajímavé je, že se na světě objevuje velmi mnoho mýtů, které popisují podobné „tajemné vejce.“ Thovt byl také „kormidelníkem v bárce slunečního boha Re.“ Zdá se tedy, že tato bytost přišla před 5000 lety z ničeho nic- odkudsi z nebes. Dalším podivným zařízením bylo okřídlené slunce, nebo také okřídlený sluneční disk. Okřídlené slunce je vyobrazeno na všech staroegyptských chrámových stavbách. Symbolizuje ho zlatá koule nebo také zlatý kotouč s rozepjatými perutěmi. Tento motiv se kromě Egypta objevuje i na četných asyrských a sumerských stélách, tabulkách a svitcích, na nichž jde jednoznačně o zobrazení stroje sloužící k létání. Na podobný motiv narážíme i v chetitské kultuře. Někdy jde o paprskové kolo, lemované perutěmi, podobnými listům vrtule, jakou mají dnešní vrtulníky. Mnohé z těchto zobrazení létajících kol lze nalézt i u národů Přední Asie. Jinde létají bozi na „kamenných sloupech“ či také „v létajících stromech.“ V Egyptě bývá okřídlený disk opatřený nápisem hut nebo api. Překlad těchto výrazů zní doslova „rozpínač křídel,“ popřípadě „ letec.“Tímto symbolem rozhodně není myšleno slunce. Zvláštní. Chrámové nápisy, dochované na starobylých monumentech, starých tisíce let, líčí někdy také „okřídlený disk“, který byl nasazován jako smrtonosná zbraň, která byla používána proti nepřátelům. Jde o létající stroj, který vystřeloval nebezpečné rakety? Je možné, že dávní obyvatelé Memfidy, Heliopole a Hermopole takové létající stroje mohli vidět vzlétat? Podle některých archeologů je dokonce možné, že kamenné obelisky v Egyptě jsou v podstatě jakési napodobeniny moderních kosmických lodí. Vytesali snad Egypťané z kamene přesné kopie toho, co viděli? Zdá se proto, že letecká technika nebyla jistě ve starém Egyptě nijak neobvyklým či neznámým jevem. V roce 1936 objevil archeolog Walter B. Emery při vykopávkách v Sakkáře, v hrobce prince Sabúa, záhadný předmět ve tvaru disku. Tento 5000 let starý objekt byl nalezen hned vedle kostry a četných darů. Je opravdu zázrak, že artefakt nepadl do rukou vykradačů hrobů, stejně jako ostatní poklady. V hrobce zůstaly jen zbytky rozlámaných nádob a úlomky hovězích kostí, které zřejmě patřily do potravinových zásob zesnulého, který byl jimi, jak bylo zvykem, vybaven při své cestě na onen svět. Zajímavě o tom píše Reinhard Habeck v knize Poslední tajemství egyptologie: „V roce 1980 jsem spatřil vystavený originál tohoto záhadného artefaktu v egyptském muzeu, ovšem bez bližších údajů a katalogového čísla. Návštěvníci muzea, kteří si chtěli prohlédnout setrvačník v následujících letech, se dočkali zklamání. Tento exponát mezitím zmizel veřejnosti z očí a byl patrně uložen do depozitáře. Svými radiálně symetrickými uspořádanými, dovnitř vyklenutými křídly připomíná lodní šroub nebo vrtuli. K čemu se vlastně používal? Předložil jsem bývalému raketovému odborníkovi NASA inženýru Josefu F. Blumrichovi snímky podivného nálezu a požádal jsem ho o kompletní názor. Blumrich mi odpověděl v roce 1994 dopisem: „ Často se stává, že staré věci mají velmi zajímavý vzhled. Seděl jsem opakovaně nad materiálem, který jste mi zaslal, a dělal jsem si poznámky. Tato mísa vypadá na první pohled jako nějaké technické zařízení. Nedokázal jsem ale najít podobnost s žádnou skutečně známou technikou. Byl zde napodoben nějaký neznámý pohonný agregát? Blumrich poznamenává, že nalezený relikt je z krystalické břidlice, poměrně měkké horniny a také z alabastru, o němž se zmiňuje zpráva.“Obě horniny by se daly stěží využít v technice – už kvůli rychlému opotřebení při zátěži., „ konstatuje Blumrich, ale připouští, že možná jde o pouhou repliku: „Nicméně si nevzpomínám, že bych viděl něco srovnatelného.“Předmět zjevně vzbudil zvědavost raketového inženýra, protože mi položil otázku: „Ztvárnění objektu je ostatně přímo rafinovaně krásné, nebylo v hrobě nalezeno jinak už nic významného?“ Objevitele i v tomto případě předběhli vykradači a hanobitelé hrobů….Byl tedy technicky vyhlížející „kamenný talíř“ pouhou kopií předmětu, jehož originál byl možná kovový? Je to napodobena antického lodního šroubu? Nebo princ Sabú znal pohon leteckých strojů?“ Jedno tedy víme: staří Egypťané znali velmi mnoho technických zařízení, které bychom v tak dávné minulosti rozhodně nehledali. Postupem času však tyto znalosti upadly v zapomenutí. Egyptská božstva disponovala podle všeho řadou velmi dokonalých létajících strojů a vymožeností, které odpovídají vysoké technické vyspělosti. Jejich pravý účel postupně odhalujeme teprve dnes, v čase moderního pokroku, který jsme my sami dosáhli teprve v několika posledních desetiletích. Například takzvaný „egyptský pták vidění“, kterého popisují staroegyptské papyry, a který dokázal, jako naše dnešní satelity, zmapovat zemský povrch - a jak uvádí Tebtunský papyrus:“Dohlédnu až na konec temnot, vidím skrz nekonečné moře až k pravdě Nun,“ stejně jako Habbleův teleskop je schopen dohlédnout až do nejodlehlejších koutů vesmíru. Vedle „ptáků vidění“ disponovali egyptští bohové zařízením, které bylo – jak bychom dnes řekli- jakýmsi akustickými navigačním satelitem jmenovali, které dostali pojmenování „ptáci slyšení boha Rea.“ V biblických textech se hovoří o letech, které podnikali patriarchové Abraham, Baruch, Henoch nebo Mojžíš. Ti měli pak příležitost pozorovat skutečný tvar Země asi tak, jak ho dnes mohou vidět kosmonauti z rakety Space Shuttle. Když se například Baruch se dotazoval na funkci umělého ptáka, dostal tuto odpověď: „Je to hlídač země. Tento pták putuje společně se sluncem, má přitom roztažená křídla a jimi zachycuje sluneční paprsky, které mají sílu ohně. Baruch pak přemýšlel o tom, co se dozvěděl a pokoušel se je pochopit. Pak se stalo ještě něco dalšího: „A pták roztáhl křídla a na jeho pravém křídle jsem spatřil obrovská písmena.“Je to jen náhoda, že křídla dnešních satelitů zdobí nápisy jako třeba „NASA“, nebo ESA“? V textech pyramid se dále můžeme dočíst: „Je mým určením, že se živím slunečním světlem a (pravidelně)přijímám potravu a často spím…takže obnovuji svou sílu- a po západu slunce žádnou potravu nepřijímám.“ Mohlo toto zařízení pracovat na stejném principu jako dnešní Hubbleův kosmický dalekohled, který získává energii, potřebnou pro svůj provoz ze solárních jednotek? Otázkou zůstává, odkud egyptská civilizace, jejíchž tajemství ještě nejsou rozluštěna, vlastně tyto poznatky čerpala? Odkud asi měli zasvěcení kněží, jejichž vědění patřilo ve starověku k tajným naukám, své neskutečně pokročilé informace, přesahující svou dokonalostí svou dobu o několik tisíc let?

Ebersův papyrus a genetický výzkum ve Starém Egypt

7. květen 2015 | 20.29 | rubrika: Aktuality
Většina egyptologů a archeologů si jistě nedokáže představit, že by staří Egypťané mohli být obeznámeni s genetikou. Přesto zela jasné důkazy, že Egypťané o této oblasti dobře věděli, existují ve dvou egyptských papyrech, které se zabývají lékařskými otázkami. První z těchto textů objevil norský historik lékařství Georg Ebers (1837-1898) v Luxoru, proto je dne známý pod názvem Ebersův papyrus -
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 110x

Staroegyptské knihy mrtvých a DNA

7. květen 2015 | 20.23 | rubrika: Aktuality
Je pravdou, že se s kříženci lidí a zvířat setkáváme opravdu po celém světě. Vyskytují se v mýtech a legendách mnoha národů. Z historického hlediska o těchto zrůdách můžeme najít zprávy spolu s nesporně prokázanými reálnými událostmi, přestože někteří vědci, jako například Švýcar Ulrich Lopatka, tvrdí: „Pokud vůbec existovaly, musel být jejich počet velmi malý a jen stěží by se rozmnožovaly. Avšak
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 124x

Adam, Eva a "jiskra života"

7. květen 2015 | 20.14 | rubrika: Aktuality
V Bibli, v knize Genesis, byli na počátku světa stvořeni první dva lidé: Adam a Eva, kteří žili v Rajské zahradě, jejímž hledáním se zabývají již po mnoho a mnoho desetiletí vědci a badatelé. V minulosti mnoho vědců zastávalo názor, že člověk se začal formovat až v důsledku vzpřímené chůze primátů. Jenže to se ukázalo jako neudržitelné: podle kosterních nálezů bylo dokázáno, že náš předek se už
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 137x

Záhadné nálezy odjinud?

22. duben 2015 | 23.33 | rubrika: Aktuality
Téměř každou chvíli se na naší planetě najde něco, co by zde v podstatě nemělo vůbec existovat. Není divu, že tyto hmatatelné důkazy nemají seriozní vědci příliš v oblibě. Nejhůře oddiskutovatelné jsou totiž artefakty, které byly vyrobeny uměle, ale které přesto spadají do těch nejstarších období vývoje Země. Pro takové předměty existuje v anglosaské oblasti celkem výstižný výraz „oparts“ neboli
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 301x