Záhadné nálezy odjinud?

22. duben 2015 | 23.33 | rubrika: Aktuality
Téměř každou chvíli se na naší planetě najde něco, co by zde v podstatě nemělo vůbec existovat. Není divu, že tyto hmatatelné důkazy nemají seriozní vědci příliš v oblibě. Nejhůře oddiskutovatelné jsou totiž artefakty, které byly vyrobeny uměle, ale které přesto spadají do těch nejstarších období vývoje Země. Pro takové předměty existuje v anglosaské oblasti celkem výstižný výraz „oparts“ neboli
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 301x

Staroegyptské vrtáky s diamantovým hrotem

22. duben 2015 | 23.31 | rubrika: Aktuality
Všechny egyptské nápisy, gigantické sochy a chrámy boha slunce jsou tak dokonale propracované, že máme pocit, že nemohly být zhotoveny jen za použití primitivních nástrojů, protože by nebylo jistě dosaženo tak vynikajících výsledků a navíc by vytvoření takových soch či sloupů mohlo trvat celé generace. Slavný archeolog Sir William Flinders Petrie (1853-1942), který prováděl vykopávky v Egyptě a
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 80x

Kouzelná zrcadla faraonů- první rentgen?

22. duben 2015 | 23.28 | rubrika: Aktuality
Zmínky o „kouzelných zrcadlech“, které pomocí podivného kouzla dokážou prosvítit lidské tělo, byly považovány vždy za pouhou pohádku. Vše se ale změnilo v roce 1951, kdy archeologové vykopali v oáze Dachla, v Lybijské poušti severozápadně od Egypta, prapodivný předmět, o kterém se často zmiňovala starověká egyptská literatura - a který dokázal, že přímo před nimi ležel hmotný důkaz jejich existence.
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 104x

Texty pyramid a létající stroje

22. duben 2015 | 23.25 | rubrika: Aktuality
Po tisíce let uváděli ve svých zápisech Egypťané, že jejich bohové přilétli z vesmíru – vždyť i nebeské plavidlo boha Re se nazývalo „bárka milionů let“ – a samozřejmě i to, že faraoni jsou jejich božskými potomky. V dochovaných materiálech ze Staré říše se nachází řada odkazů, které jsou přinejmenším zvláštní. Podle staroegyptských záznamů měl bůh Thovt, který byl pro Egypťany symbolem moudrosti,
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 67x

Nebeské vozy a jednorucí vzduchoplavci

22. duben 2015 | 23.23 | rubrika: Aktuality
Překonání gravitace je odedávna jednou z největších tužeb lidstva. Vědci tvrdí, že jsme teprve na počátku odhalení všech možností, které tato síla může skrývat. Otázkou ale je, zda jsou létající stroje současným jevem, nebo zda mohli být kdysi naši předkové svědky startu a přistání takových létajících objektů. Podle zápisů v dávných historických pramenech se stále více potvrzuje fakt, že lidé v
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 46x

Trepanace a chirurgické operace v době kamenné

11. duben 2015 | 14.34 | rubrika: Aktuality
V dějinách lidstva objevují některé důkazy, které ani trochu nehrají do noty s její představou o minulosti. To platí i v oblasti lékařských zákroků, které se prováděly před mnoha tisíciletími - tedy v epoše, kdy ještě lidské bytosti neměly mít ani tušení o lékařské péči. Vzhledem k tehdejšímu způsobu života lidí často docházelo k rozsáhlým a život ohrožujícím zraněním. Př. Mnohé z kosterních nálezů
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 80x

Tajemná síla vril a trouby z Jericha

11. duben 2015 | 14.27 | rubrika: Aktuality
Naši předkové se často zmiňovali ve starých spisech o tajemné síle, schopné vykonat naprosto neskutečné věci. Vzhledem k tomu, že se popis této síly vyskytuje v mnoha mýtech naprosto rozličných národů světa, nejedná se jistě jen o pouhou náhodu, ale naopak se v nich může skrývat pravdivé jádro. Tato síla je u různých národů pojmenována rozličně - například „oheň Panův“, „pochodeň Apollonova“, v Egyptě
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 1.480x

Bible a tajný kód

11. duben 2015 | 14.25 | rubrika: Aktuality
Žádná jiná kniha na světě tak neovlivnila tok lidských dějin a osudů jako Bible. Tato kniha knih je bezpochyby neznámější knihou světa a provází celou naší civilizaci od počátku až do dnešních dnů. Bible je vlastně souborem desítek knih, sepsaných v různých časových obdobích, zhruba mezi 1400-200 lety př. n. l a skládá se ze dvou částí: z Nového zákona a Starého zákona. Starý zákon je sbírkou textů,
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 79x

Kdo řídí naši civilizaci?

11. duben 2015 | 14.19 | rubrika: Aktuality
Dějiny lidské civilizace prý ovládají géniové, kteří mají nevídané znalosti a schopnosti. Postupně objevujeme nápadné souvislosti, které vzbuzují mnoho nezodpovězených otázek. Kým byli tito záhadní mudrci a odkud přišli ke svým vědomostem? Byli to obyčejní smrtelníci nebo nesmrtelní učitelé? Nejzáhadnější postavou starověkého Egypta je mudrc, stavitel, astronom, matematik i státník Imhotep, který
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 190x

Mýty, legendy a mimozemšťané

11. duben 2015 | 14.14 | rubrika: Aktuality
Nikdo zatím nevysvětlil, jak je možné, že se mýty a legendy naprosto stejného obsahu mohou vyskytovat i v těch nejodlehlejších koutech naší planety. Zdá se, že dosažený stupeň civilizace přitom nehraje žádnou roli. Je možné, že by se v těchto, někdy jen ústně předávaných vyprávěních, mohl skrývat nějaký reálný základ? V poslední době se naštěstí hypotézy o návštěvě Země cizí mimozemskou inteligencí,
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 77x

Nebešťané v Americe?

11. duben 2015 | 14.09 | rubrika: Aktuality
Stejně jako mnoho ostatních národů, žijících na naší planetě, i původní obyvatelé Ameriky tvrdili, že „se setkali s bohy, kteří přišli z hvězd.“ Profesor Bandeira, který zasvětil celý život výzkumu a zaznamenávání indiánských symbolů a mýtů, shrnul své poznatky takto: „Opakované zmínky o nebeském původu u téměř všech amerických kmenů a kultur, mytologicky doložená přítomnost bytostí, které sestoupily
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 38x

Změnila by návštěva UFO náš svět?

9. duben 2015 | 13.10 | rubrika: Aktuality
Stále nevíme, jak by vlastně měla odpověď na tuto otázku znít. Mnozí vědci se a možná právem, domnívají, že by taková návštěva mimozemské civilizace mohla znamenat hrozbu pro celý náš dosavadní svět. V takovém případě by bylo jistě lepší takovému vzájemnému a zřejmě nežádoucímu kontaktu raději zabránit. Myslet si, že bychom se mohli ubránit společenství natolik technicky vyspělému, že by dokázalo

Je naše Země podstatně mladší?

9. duben 2015 | 13.06 | rubrika: Aktuality
Možná, že v blízké budoucnosti odhalíme, že naše Země, stejně tak jako i živočichové na ní žijící, musí být o notnou řádku milionů let mladší, než se dosud soudilo. Paleontologové a archeologové jsou totiž již nějakou dobou zaměstnáni přemýšlením, jak se u všech všudy do vrstev starých údajně 400 milionů let a obsahujících dinosauří kostry dostali kromě savců ještě trilobiti? Z těchto nálezů vyplývá,
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 62x

Podomořské světy a UFO?

9. duben 2015 | 13.05 | rubrika: Aktuality
V mytologiích celého světa existují často zmínky o příchodu bohů, kteří se vynořili náhle, doslova: „Ze spodu vodní hladiny.“ Je pravdou, že i v současnosti tvoří 71% celkového povrchu naší Země oceány. Naše civilizace však zatím neprozkoumala ani malé procento z této obrovské plochy, skrývající ve svých hlubinách netušená překvapení. Vždyť jen Pacifický oceán zabírá plochu 170 milionů čtverečních
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 58x

A přišla potopa....

9. duben 2015 | 13.04 | rubrika: Záhadné nálezy
Mnozí dnešní vědci odkazují pověsti a mýty o Potopě světa do říše pohádek. Podle nich se velká celosvětová Potopa nikdy nekonala a zprávy o ní měly vždy jen lokální charakter. Přesto Potopa i nadále straší v dobových záznamech. Co se tehdy vlastně událo? Byla dávná katastrofa skutečností? Jak si máme vysvětlit, že jsou si všechny legendy a mýty o Potopě tolik podobné? Mluví o nich Maorové na Novém
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 99x

Spatřil někdy člověk na vlastní oči dinosaura?

9. duben 2015 | 13.01 | rubrika: O autorovi
Otázku, zda mohli dávní lidé spatřit dinosaury, řeší vědci již po několik desetiletí. Tito druhohorní plazi kralovali naší planetě plných 160 milionů let a my dnes odkrýváme při archeologických vykopávkách na mnoha místech světa velké množství jejich často až neuvěřitelně zachovalých koster. Podle paleontologů žili dinosauři podobně jako savci ve stádech, dokázali se dorozumívat a měli na rozdíl
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 141x

Anunnaki a genetický kód

9. duben 2015 | 12.51 | rubrika: Aktuality
V Íráku byly v roce 1849 objeveny zlomky starověkého mýtu, zapsaného na tabulkách, které byly součástí proslulé Aššurbanipalovy knihovny v Ninive. Podle těchto 6000 let starých textů je lidstvo potomky rasy lidí z jiné planety, kteří sestoupili na zem v létajících strojích. Tyto mimozemské bytosti, zvané Anunnaki se objevují v mnoha světových legendách. V překladu znamená Anu nebe, či obloha, jinak
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 119x

Civilizace dinosaurů a UFO?

8. duben 2015 | 22.23 | rubrika: Aktuality
Civilizace dinosaurů a UFO? Všichni jsme někdy slyšeli o tom, že dinosauři kdysi byly pány naší planety. Tito druhohorní plazi zde kralovali celých nepředstavitelných 160 milionů let. Z vykopávek dosud známe pouze jedno procento těchto tvorů. Byli ale dinosauři opravdu jen tupými a studenokrevnými ještěrkami s malým mozkem, jak nám dosud tvrdili? Paleontologové jsou totiž jiného názoru. Zjistili,
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 68x

Pátrání po pračlověku aneb hledá se praotec

8. duben 2015 | 21.59 | rubrika: Aktuality
Pátrání po pračlověku aneb hledá se praotec vznešené rasy Do nedávné doby archeologové odhadovali stáří lidského druhu na 1,5 milionu let. V té době žil prý předchůdce člověka – Homo erectus- neboli člověk vzpřímený. V honbě za poznáním stáří vlastního původu nacházíme však stále nové lebky a kosti. Proto se nejzazší datovaná hranice stále postupně posouvá řádově o miliony let. Dřívější názor,
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 61x